GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Stiefel Biopsy Punch Hautstanze 3mm 10 ST PZN 03547070

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
ArtikelNr.: MN13386

Stiefel Biopsy Punch Hautstanze 4mm 10 ST PZN 03547087

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
ArtikelNr.: MN13387

Stiefel Biopsy Punch Hautstanze 8mm 10 ST PZN 03498880

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
ArtikelNr.: MN13376

Stiefel Biopsy Punch Hautstanze 5mm 10 ST PZN 03498874

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
ArtikelNr.: MN13375

Stiefel Biopsy Punch Hautstanze 2mm 10 ST PZN 03498868

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
ArtikelNr.: MN13374

Biopsy Punch 3,5mm 10 ST PZN 04918083

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
ArtikelNr.: MN11667

Stiefel Biopsy Punch Hautstanze 6mm 10 ST PZN 03547093

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
ArtikelNr.: MN13388